درس سازه هاي نو

مطالب كلاسي

فايل هاي در دست اقاي مهندس كشاورز ويا رضا زاده

كتاب ساختمان بلند دكتر گلابچي

درس روشهاي پيشرفته

مطالب كلاسي

كتاب فناوري نوين گلابچي

كتاب فناوري نوين مركز تحقيقات مسكن

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 16:58 |
کتاب

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 12:49 |
گزارش کار آموزی بایستی حتما دستنویس باشد.

عکسها بصورت سی دی ارایه شود.

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه شانزدهم مرداد 1390 و ساعت 21:32 |
دانشجویان علاقمند به شرکت در مسابقات بتن به گروه مراجعه نمایند. (تجهیزات آن در دانشگاه موجود است) . همچنین جهت مسابقات پل ماکارونی و ...
+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه نهم مرداد 1390 و ساعت 23:12 |

دانشگاه ...

برای دیدن مطلب روی کلمه فوق کلیک کنید.

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 15:37 |

"هان، اي کوه بلند
اي سرا پا همه پند
از تو اين تجربه آموخته‌ام
که نلرزد دلم از غرش ارابه سنگين زمان
و هراسي ندهم راه به دل از طوفان
کاه بودن ننگ است
کوه مي بايد بود"

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه دهم آبان 1388 و ساعت 13:14 |

همه روز، روزه بودن، همه شب، نماز کردن

همه  ساله، حج  نمودن, سفر  حجاز کردن

ز مدینه  تا  به کعبه, سر و  پا  برهنه  رفتن

دو  لب  از  برای  لبیک  به  وظیفه  باز کردن

به  مساجد و معابد, همه  اعتکاف  جستن

ز  ملاهی  و  مناهی, همه   احتراز   کردن

شب  جمعه ها  نخفتن, به  خدای راز گفتن

ز  وجود    بی  نیازش,  طلب    نیاز    کردن

به  خدا  که  هیچ  یک  را, ثمر  آنقدر نباشد

که  به  روی  نا امیدی, در  بسته  باز  کردن

                                                                    "علامه شیخ بهایی"

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در شنبه چهاردهم شهریور 1388 و ساعت 13:48 |
کلام آدمی نشان دهنده شخصیت اجتماعی و شعور خانوادگی انسان است...

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در دوشنبه دوازدهم مرداد 1388 و ساعت 12:41 |


Powered By
BLOGFA.COM