درس سازه هاي نو

مطالب كلاسي

فايل هاي داده شده

كتاب ساختمان بلند دكتر گلابچي

درس روشهاي پيشرفته

مطالب كلاسي

كتاب فناوري نوين گلابچي

كتاب فناوري نوين مركز تحقيقات مسكن

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 16:58 |
کتاب

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 12:49 |
گزارش کار آموزی بایستی حتما دستنویس باشد.

عکسها بصورت سی دی ارایه شود.

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه شانزدهم مرداد 1390 و ساعت 21:32 |
دانشجویان علاقمند به شرکت در مسابقات بتن به گروه مراجعه نمایند. (تجهیزات آن در دانشگاه موجود است) . همچنین جهت مسابقات پل ماکارونی و ...
+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه نهم مرداد 1390 و ساعت 23:12 |

دانشگاه ...

برای دیدن مطلب روی کلمه فوق کلیک کنید.

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 15:37 |

"هان، اي کوه بلند
اي سرا پا همه پند
از تو اين تجربه آموخته‌ام
که نلرزد دلم از غرش ارابه سنگين زمان
و هراسي ندهم راه به دل از طوفان
کاه بودن ننگ است
کوه مي بايد بود"

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در یکشنبه دهم آبان 1388 و ساعت 13:14 |

همه روز، روزه بودن، همه شب، نماز کردن

همه  ساله، حج  نمودن, سفر  حجاز کردن

ز مدینه  تا  به کعبه, سر و  پا  برهنه  رفتن

دو  لب  از  برای  لبیک  به  وظیفه  باز کردن

به  مساجد و معابد, همه  اعتکاف  جستن

ز  ملاهی  و  مناهی, همه   احتراز   کردن

شب  جمعه ها  نخفتن, به  خدای راز گفتن

ز  وجود    بی  نیازش,  طلب    نیاز    کردن

به  خدا  که  هیچ  یک  را, ثمر  آنقدر نباشد

که  به  روی  نا امیدی, در  بسته  باز  کردن

                                                                    "علامه شیخ بهایی"

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در شنبه چهاردهم شهریور 1388 و ساعت 13:48 |
کلام آدمی نشان دهنده شخصیت اجتماعی و شعور خانوادگی انسان است...

+ نوشته شده توسط حميد بيرقي در دوشنبه دوازدهم مرداد 1388 و ساعت 12:41 |


Powered By
BLOGFA.COM